PRINCIPIS BÀSICS

Autonomia, civilitat i resistència.

La resistència activa no violenta, inspirada en els principis de civilitat i autonomia, és el nostre principal mecanisme per defensar i construir el drets que ens han estat negats per la nostra condició de classe i de gènere. És la postura des de la qual les dones, com a subjectes polítiques, asumim la vida i ens resistim a totes les formes de violència contra el nostre gènere i les classes populars. Nosaltres com a dones de classe obrera patim amb major rigor la injustícia i la desatenció dels governs de torn, malgrat l'estat social de dret, que estableix la Constitució política del nostre país Colòmbia.

De d'aquesta resistència construim la nostra AUTONOMÍA com a dones i com a subjectes de dret. L'AUTONOMIA és sens dubte el fonament de la nostra ètica política com a organització de dones de base i es veu reflexada en la nostra manera d'actuar: no  aceptem cap tipus de pressió per part de l'Estat, ni dels actors armats legals o il·legals, així com tampoc ens subordinem al poder. 

Defensem també la CIVILITAT com a estatus polític que ens permet construir propostes de vida en què les normes estiguen inspirades en models democràtics i no en model dictatorials i militaristes, com està passant a la regió del Magdalena Medio i a tot el  país.

CIVILITAT i AUTONOMIA són, per tant, els principis bàsics de l'acció de resistència que exerceix l'Organización Femenina Popular. Resistència a la militarització de la vida civil portada a terme per tots els actors  armats legals i il·legals, al desplaçament forçat, a l'expropiació de viviendes, resistència front a la negociació dels drets i espais de participació de les dones, front la pressió de les armes, resistència front a l'utilització de la dona com a moneda de canvi, com a premi de guerra, front a la discriminació i el maltractament.

En definitiva, ens lluitem pel nostre dret a una vida digna, defensem la nostra identitat en totes les seues manifestacions, lluitem per gaudir de la vida pública als espais públics, per la civilitat dels civils, defensem els drets humans integrals de les dones i els seus pobles